De enquête

Nederland over 10 jaar. We hopen natuurlijk allemaal dat ons land dan nog sterker, gezonder en mooier is dan nu. Maar hopen is niet genoeg. Als we echt een beter land willen, zullen we ons daarvoor moeten inspannen. De mogelijkheden zijn er. Dat zeggen we niet zomaar – dat hebben we een heel team van specialisten laten uitzoeken. Zorgvuldig hebben we gekeken naar de mogelijkheden die Nederland heeft om bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de economie, de arbeidsmarkt en de overheid beter te maken. Die mogelijkheden vergen keuzes. En daarom hebben we je om je mening gevraagd, Namens Nederland.  

duovraag1Hoe de vragenlijst werkte

De vragenlijst begon met heel brede vragen. We vroegen jou hoe jij vindt dat het gaat met Nederland: waar ben je trots op, waar maak je je juist zorgen over? Ook vroegen we je wat jij in Nederland zou veranderen: wil je meer inkomen of juist meer vrije tijd? Of wil je meer investeren in zorg, onderwijs, sociale zekerheid, veiligheid of milieu? Daarna vroegen we jou je keuze aan te scherpen. We legde je een paar keer twee scenario’s over Nederland voor, waarvan je er steeds één mocht kiezen. Jouw ideale scenario zou daar waarschijnlijk niet tussen zitten. Maar door je tot een keuze te dwingen, kregen we scherper in beeld wat jij echt belangrijk vindt.

Daarna vroegen we je een aantal persoonlijke dingen. We wilde namelijk zeker weten dat Namens Nederland ook echt namens heel Nederland spreekt. Sommige groepen zouden sneller naar het internet gaan om een uitgebreide vragenlijst in te vullen dan andere. Die groepen kregen dan een zwaardere stem in de uitkomsten dan andere groepen. Om Namens Nederland representatief te houden was het daarom nodig om rekening te houden met de onder -of oververtegenwoordiging van sommige groepen. Als we enigszins een beeld hadden van wie jij bent, konden we dat goed doen zonder dat de privacy in het geding kwam.

In het laatste stuk van de vragenlijst stelden we je vragen over bepaalde thema’s, zoals zorg, veiligheid en mobiliteit. Ook dat waren keuzevragen – door bij elke vraag in te vullen hoe jij zou kiezen, kon je laten zien wat jij écht belangrijk vindt.

Overigens: je kreeg in dit laatste deel vragen over maar één thema. Met vragen over alle thema’s zou de vragenlijst veel te lang worden; dan zouden te veel mensen de vragenlijst niet volledig invullen. Door de thema’s in dit deel van de vragenlijst te wisselen, hopen we voor alle thema’s van genoeg mensen antwoorden te hebben gekregen.

 

laptop_VRAGENLIJST

Via je mobiel en via je computer

Je kon de vragenlijst invullen op je mobiel, of op je computer. Voor de resultaten maakte dat niks uit. Als je je antwoorden halverwege hebt opgeslagen en de vragenlijst later hebt afgemaakt, dan zijn je antwoorden meegenomen. Als je de vragenlijst niet hebt afgemaakt zijn je antwoorden helaas niet meegenomen.

opslaan_als

MOBILE_VRAGENLIJST

Je antwoorden zijn en blijven anoniem

Niemand kan jouw antwoorden terugleiden naar jou – méér dan de antwoorden die jij Namens Nederland hebt gegeven hadden we niet nodig en hadden we ook helemaal niet willen hebben.