Ehhhhh……?

We begrijpen dat je misschien wat vragen over de vragenlijst hebt. Of over andere dingen die met Namens Nederland te maken hebben. Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mailtje naar info@namensnederland.nl

Wat was Namens Nederland?

Namens Nederland was jouw kans om mee te beslissen over de toekomst van Nederland. Hoe wil jij dat kinderen straks les krijgen? Welke zorg wil je krijgen als je een keer ziek bent? En wat ben je bereid te doen of te laten om dat mogelijk te maken? Jouw mening bepaalt de toekomst van Nederland. Jij, Namens Nederland.

Namens Nederland is een onafhankelijk en belangeloos initiatief van McKinsey & Company, gesteund door De Telegraaf, RTL, SBS, FD, nudnik, CAVIAR, NL2025, Motivaction, SKIM, FNV, CNV, VNO-NCW, RET, HTM, NS en een aantal wetenschappers.

Wat is het doel van Namens Nederland?

Namens Nederland wil van zoveel mogelijk Nederlanders horen hoe zij de toekomst van Nederland zien. Namens Nederland wil Nederlanders zich laten uitspreken over de keuzes die de toekomst van ons land bepalen.

Wie kon deelnemen aan de Namens Nederland enquête?

Iedereen. Er was geen minimumleeftijd. Iedereen die de tijd wilde nemen zich uit te spreken over de toekomst van Nederland was van harte welkom. In Nederland wonen ook mensen voor wie de Nederlandse taal een belemmering is. Wij vonden het jammer als zij daardoor niet konden deelnemen aan Namens Nederland, maar helaas was het ondoenlijk om de vragenlijst in meerdere talen beschikbaar te stellen. Wel hielden we rekening met het feit dat sommige groepen ondervertegenwoordigd zouden zijn. We vroegen iedereen naar enkele persoonskenmerken waaruit we konden afleiden welke groepen minder vaak of juist vaker deelnam. In de analyse hielden we daar vervolgens rekening mee.

Wie zijn de mensen in de filmpjes?

De mensen in de filmpjes zijn gewone Nederlanders. Hoewel, het zijn natuurlijk allemaal bijzondere mensen met hun eigen ideeën over de toekomst van ons land. Die delen ze graag met je, en volledig zonder script. Al moest er, eerlijk is eerlijk, af en toe wel eens wat over …

Hoeveel tijd koste het om de enquête in te vullen?

Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten.

Waarom staat de enquête op internet?

Verreweg de meeste Nederlanders hebben zelf toegang tot internet of kunnen ergens gebruik maken van internet. Dit biedt grote voordelen boven een op papier gedrukte vragenlijst:

•          Veel deelnemers kunnen worden bereikt

•          Het is gemakkelijk voor deelnemers – je kunt de vragenlijst invullen wanneer het jou uitkomt

•          Er is geen interviewer bij die jouw antwoorden kan beïnvloeden.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Wij kunnen jouw antwoorden niet in verband brengen met jou of met je e-mailadres. Hierover kun je meer lezen onder het kopje Privacy.

Is het onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking?

Namens Nederland nodigde iedereen uit om deel te nemen. Een online vragenlijst is een geschikte methode om een groot gedeelte van de bevolking te bereiken.

Maar zelfs al doen veel mensen mee, dan is deze groep mensen daarmee niet meteen representatief voor de Nederlandse bevolking. Niet iedereen heeft toegang tot internet: als zij niet meedoen krijg je ‘internetvertekening’.  Ook zullen bepaalde groepen mensen meer bereid zijn mee te doen dan andere; ook daardoor worden de uitkomsten vertekend (‘zelfselectie-onzuiverheid’). Als we niet corrigeren voor zulke vertekening, krijgen sommige bevolkingsgroepen een zwaardere stem dan andere.

Namens Nederland corrigeerde deze vertekening door de resultaten te wegen naar representatieve ijkbestanden. De antwoorden van iemand uit een ondervertegenwoordigde groep krijgen een zwaarder gewicht in de uiteindelijke uitkomsten, en andersom. Daarnaast zijn een aantal kenmerken van de respondenten, die niet meegenomen zijn in de weging, vergeleken met externe databronnen.

Een uitgebreide verantwoording van het onderzoek verschijnt na afronding van het onderzoek en verwerking van de resultaten.

Wat zijn de thema’s waarop de vragenlijst is gebaseerd?

Wij hebben een selectie moeten maken voor de thema’s die in Namens Nederland aan bod komen. Daarvoor hebben we een kleiner onderzoek gedaan naar de onderwerpen die Nederlanders belangrijk vinden. Vrijwel alle thema’s die in dat vooronderzoek een hoge prioriteit kregen van de mensen die aan dat onderzoek hebben meegedaan, zijn in de uiteindelijke vragenlijst opgenomen als thema.

Hoe is de vragenlijst tot stand gekomen?

Namens Nederland is een initiatief van adviesbureau McKinsey & Company. McKinsey heeft ook de vragenlijst opgesteld, met de deskundige hulp van een ‘Raad van Advies’ die heeft gelet op de opbouw en relevantie van het onderzoek. De ‘Raad van Advies’ bestaat uit:

–           Ton Kuijlen (Hoogleraar methodologie en statistiek Universiteit van Tilburg)

–           Barbara Baarsma (Hoogleraar economie Universiteit van Amsterdam, kroonlid SER, directeur SEO)

–           Arnoud Boot (Hoogleraar financiële markten Universiteit van Amsterdam)

–           Sylvester Eijffinger (Hoogleraar financiële economie Universiteit van Tilburg)

–           Bas Jacobs (Hoogleraar openbare financiën en economisch beleid Erasmus Universiteit Rotterdam)

–           Roel Beetsma (Hoogleraar macro-economie Universiteit van Amsterdam)

–           Ton Heerts (Voorzitter FNV)

–           Maurice Limmen (Voorzitter CNV)

–           Hans de Boer (Voorzitter VNO-NCW)

Behalve de Raad van Advies hebben veel politici, wetenschappers, journalisten en mensen uit het bedrijfsleven en vakbonden hun advies gegeven. Ook is de vragenlijst voordat het onderzoek officieel van start ging kwalitatief getest onder een groep Nederlanders om eventuele onduidelijkheden in de vragenlijst boven tafel te krijgen. Op basis van de kwalitatieve onderzoek zijn aanpassingen in de vragenlijst doorgevoerd.

Nog meer vragen?

Stel ze per e-mail via info@namensnederland.nl