Meer dan 90% van de inwoners van Nederland eens over richting grote sprong voorwaarts in zorg, onderwijs, klimaat & leefomgeving en duurzame groei. De definitieve resultaten van onze nationale enquête Namens Nederland zijn bekend! En wat blijkt: meer dan 90% van de inwoners van Nederland is het over belangrijke dingen helemaal eens. Waarover dan?